NOVINKY Aktuální informace
Lokální strategie vzdělávání Nová systematická koncepce vzdělávání na Třebíčsku

Cílem strategie je zmapovat situaci a podmínky vzdělávání v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč, provést jejich analýzu a zjistit problémy a potřeby škol. Cíle a opatření by měly reagovat na potřeby škol v rámci správního obvodu Třebíče jako obce s rozšířenou působnosti, na změny v rámcovém programu pro základní vzdělávání nebo na nové standardy ve školství. 

Deset příkladů dobré praxe Motivace pro pedagogy při práci s dětmi se speciálními potřebami

Jedná se o unikátní dokument, další z důležitých výstupů projektu ORP Třebíč - síťování škol, který popisuje práci a činnosti s vytypovanými žáky ohroženými školním neúspěchem nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání.

Závěrečná konference ORP Třebíč - síťování škol

Ve čtvrtek 18. května 2015 se ve Velkém sále MěÚ Třebíč na Masarykově náměstí uskutečnila Závěrečná konference projektu ORP Třebíč - síťování škol. Posledního pracovního jednání v letošním školním roce se zúčastnili zástupci všech zapojených základních škol, zástupci zřizovatelů, odborné i laické veřejnosti. 

V úterý 12. května 2015 jsme ve spolupráci s Projektovým centrem č. 5 uspořádali další pracovní a odborné setkání na téma Práce s rodinou / rodinami dítěte s problémovým chováním. Kulatý stůl č. 5 se tentokrát konal v ZŠ Budišov a zúčastnili se ho pedagogičtí pracovníci všech zapojených škol, odborná i laická veřejnost. 

Ministr školství Marcel Chládek dnes jednal s eurokomisařkou Věrou Jourovou. Tématem setkání bylo inkluzivní vzdělávání ve vazbě na tzv. infringement, neboli výtku ze strany EU České republice ohledně vysokého počtu romských dětí umisťovaných do základních škol praktických.

Výpis z archivu zpráv

ORP Třebíč – síťování škol

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0003

Hlavní cíle projektu:

  • Zlepšení studijních podmínek pro pro žáky ohrožené školním neúspěchem
  • Příjemnější prostředí v třídních kolektivech
  • Individuální pomoc při zlepšování studijních výsledků
  • Snižování počtu dětí se specifickými poruchami učení
  • Odborný dohled a možnost konzultací se speciálními pedagogy a lékaři
  • Propojení spolupráce a výměna zkušeností mezi školami
  • Zvýšení odbornosti a další vzdělávání u pedagogických pracovníků
  • Větší zapojení rodiny do procesu vzdělávání
Kalendář >
O projektu řekli >
Karel Dolák ředitel ZŠ Třebíč, ul. Kpt. Jaroše

Naše škola využije možnosti projektu tak, že vytvoří částečné úvazky pro školního psychologa a asistenta pedagogů. Ti se budou společně s dalšími učiteli speciálně věnovat osmnácti vybraným žákům, kteří potřebují pomoci.

Čti více
Jarmila Nováková ředitelka ZŠ Dolní Vilémovice

Věříme, že zapojení do projektu Síťování škol pro ZŠ Dolní Vilémovice bude velmi přínosné, neboť se staneme vzdělávacím centrem pro několik sousedních škol.

Čti více
Milan Procházka ředitel ZŠ Budišov

V současné době je kladen velký důraz na poradenství poskytované žákům a rodičům uvnitř školy. Na mnoha školách ovšem není přítomnost speciálního pedagoga, logopeda nebo asistenta z finančních či personálních důvodů.

Čti více